Reactie op het consultatiedocument wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel
01 april 2021
1 april 2021

Rezan Ökten, Chantal Presilli, Nino Husken en Gijs van Koeveringe hebben namens Houthoff gereageerd op het consultatiedocument wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel ("wetsvoorstel").

Het wetsvoorstel beperkt een neerwaartse aanpassing van de Nederlandse fiscale winst op grond van het arm’s-lengthbeginsel indien de vergoeding in een ander land bij een gelieerd lichaam niet of voor een lager bedrag als opbrengst in de heffing wordt betrokken. De maatregel beoogt belastingontwijking tegen te gaan die door middel van zogenoemde informeel-kapitaalstructuren kan plaatsvinden.

Houthoff heeft begrip voor het doel van het wetsvoorstel, maar onzes inziens is het wetsvoorstel in strijd met het EU-recht en leidt de wettekst tot nadere vragen. Het is bezwaarlijk dat de regeling een materieel terugwerkende kracht van vijf jaren heeft. Daarnaast is het naar onze mening ongewenst dat de bewijslast in alle gevallen op de belastingplichtige komt te rusten. Het geniet onze voorkeur dat het tegengaan van mismatches op Europees niveau wordt gecoördineerd.

De reactie van Rezan Ökten, Chantal Presilli, Nino Husken en Gijs van Koeveringe leest u hier.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Transfer Pricing | Counsel
+31 20 605 69 54
+31 6 8306 2706
Chantal Presilli

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Counsel
+31 20 605 64 56
+31 6 2297 8482

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Associate
+31 20 605 61 55
+31 6 3080 4964