De Nederlandse 'stichting'

Een doeltreffend en flexibel instrument
28 april 2020
28 april 2020

De Nederlandse 'stichting' is een rechtspersoon waarvan op grote schaal gebruik wordt gemaakt. Een stichting stelt bijvoorbeeld bedrijven, instellingen en personen overal ter wereld in staat om economisch belang en zeggenschap permanent of tijdelijk te splitsen. In veel andere rechtstelsels is geen vergelijkbare rechtsvorm beschikbaar en kan vaak niet hetzelfde resultaat worden bereikt. Wij denken dat bij internationale transacties en in structuren de komende jaren de stichting veel zal worden gebruikt.

Een stichting heeft geen leden of aandeelhouders en het vermogen van een stichting bevindt zich daarmee in de spreekwoordelijke "dode hand". Een stichting heeft in beginsel slechts een bestuur. Dit bestuur heeft volledige zeggenschap over de stichting. Anders dan vergelijke rechtsvormen in veel andere jurisdicties, is voor de oprichting van een stichting geen toestemming van de overheid vereist. Ook hoeft een stichting geen algemeen nut te beogen, iets wat bij de meeste stichtingen feitelijk ook niet het geval is. Dit maakt de stichting een doeltreffend en flexibel instrument bij het structureren van ondernemingen. In deze White Paper beschrijven wij de voornaamste kenmerken van de stichting onder Nederlands recht, en leggen we uit in welke structuren stichtingen vaak worden gebruikt: (i) als een structurele maatregel om de juridische en economische eigendom van aandelen te splitsen en het stemrecht op aandelen bij het bestuur van de stichting te concentreren, en (ii) in internationale transacties voor strategische of defensieve doeleinden.

Klik hier om onze Engelstalige White Paper te lezen.
Written by:
Alexander Kaarls

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 10
+31 6 5165 9263
Paul de Vries

Key Contact

Amsterdam
Notaris | Partner
+31 20 605 61 87
+31 6 4155 7508