Pernille van der Plank

Adviser

Practice Areas

Sectors

Languages

Nederlands
Engels

Follow me

Pernille werkt als (wetenschappelijk) adviseur voor de praktijkgroep Real Estate, met een focus op vastgoedstructureringen. Ook is zij secretaris van de Wetenschappelijke Raad van Houthoff.

Sinds 1 juli 2022 is Pernille hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Goederenrecht en Duurzaamheid aan de Open Universiteit. Zij werkt aan de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek op het gebied van het vastgoedrecht. Haar onderzoek richt zich op juridische vraagstukken bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving, met een bijzondere interesse voor juridische vraagstukken met betrekking tot water.

Daarnaast maakt Pernille namens Houthoff onderdeel uit van het Bachine Instituut voor Vastgoedrecht, een samenwerkingsverband tussen Houthoff, Loyens & Loeff en Allen & Overy ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vastgoedrecht. Ook zit zij namens Houthoff aan de klimaattafel Gebouwde Omgeving van het initiatief Jurist Doet Wat.

Opleidingen

  • LL.M. Notarieel Recht (Universiteit Utrecht)
  • LL.M. Nederlands recht accent Privaatrecht (Universiteit Utrecht)

Practice Areas