Wij hechten er grote waarde aan om vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid pro bono-werkzaamheden te verrichten voor organisaties die een maatschappelijk belang nastreven of ondersteunen. Hiermee willen wij de toegang tot rechtsbijstand vergroten en onze kennis en ervaring beschikbaar stellen voor organisaties en personen die niet de middelen hebben voor juridische bijstand.

Bij ons pro bono-werk focussen wij ons met name op organisaties die zich inzetten voor een inclusieve samenleving en kansengelijkheid voor iedereen. Wij voelen het als onze plicht een actieve bijdrage te leveren aan een wereld waarin verschillende achtergronden, voorkeuren en uiterlijkheden als kracht worden gezien en niet langer meer tot discriminatie leiden.

Pro Bono Connect

Houthoff is medeoprichter van Pro Bono Connect, een platform waar maatschappelijke organisaties en advocatenkantoren elkaar kunnen vinden voor pro bono-werkzaamheden. Via Pro Bono Connect nemen wij regelmatig zaken in behandeling.

Lex Mundi Pro Bono Foundation

Houthoff is via haar lidmaatschap van Lex Mundi nauw verbonden bij de Lex Mundi Pro Bono Foundation. Deze organisatie koppelt social entrepeneurs met juridische vraagstukken waar ook ter wereld aan één of meer van de 160 Lex Mundi-kantoren voor pro bono-bijstand.

In het voorjaar van 2021 ontving Houthoff twee Lex Mundi Pro Bono prijzen. Foundation Award for Excellent Service. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan Lex Mundi leden die het werk van de Foundation ondersteunen door pro bono juridische service te verlenen en zo de global social entrepreneurship movement versterken en de levens van de armen en rechtelozen verbeteren.

Pro Bono Foundation Awards: Deze award is verdiend met het werk dat gedaan is voor Thaki, een Nederlandse stichting die (gedoneerde) laptops met onderwijssoftware verstrekt aan vluchtelingenkinderen in het Midden-Oosten.

CONTACT

Voor meer informatie of het indienen van pro bono-aanvragen kunt u terecht bij onze Pro Bono Commissie via probono@houthoff.com. Aanvragen worden door de Pro Bono Commissie vooraf getoetst. Het staat ter discretie van de commissie om aanvragen wel of niet aan te nemen.