Employment Event: A year of change

Employment Event: Het jaar van de verandering

Verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een verandering van de arbeidsvoorwaarden van een werknemer of groep werknemers gewenst is. Hoe pak je dit aan als werkgever? In hoeverre moet de werknemer hieraan meewerken? Wat is de rol van de ondernemingsraad bij wijzigingen? En hoe zit dit in het licht van de Wet Toekomst Pensioenen?

Het thema van het Houthoff Employment Event was: Het jaar van de verandering. Tijdens het event bespraken wij de volgende onderwerpen:

Wijziging van arbeidsvoorwaarden 

Als een eenzijdig wijzigingsbeding ontbreekt en de werknemer niet instemt met een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden, heeft de werkgever een aantal mogelijkheden om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te wijzigen. Recent gaf de Hoge Raad meer duidelijkheid over eerder door haar ontwikkelde vuistregels, die duidelijk maken wanneer een werknemer moet meewerken aan een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Jet Stolk en Myrthe Prinsze bespraken deze jurisprudentie en deelden do's en don'ts bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden.

De rol van de ondernemingsraad bij wijzigingen 

De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het wijzigen van bepaalde typen arbeidsvoorwaarden. Door de ondernemingsraad op de juiste wijze te betrekken bij het wijzigingsvoorstel, te overleggen en het instemmingstraject goed te doorlopen kan er meer draagvlak worden gecreëerd binnen de organisatie. Edward De Bock besprak hoe je als werkgever effectief omgaat met de ondernemingsraad als het gaat om wijziging van collectieve arbeidsvoorwaarden.

De Wet Toekomst Pensioenen

De Wet Toekomst Pensioenen heeft grote gevolgen voor werkgevers en werknemers. Roland de Greef en Anouk Boutens bespraken de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten, die voor werkgevers relevant zijn. De focus lag met name op werkgevers met een verzekerde pensioenregeling. Zij gingen hierbij onder andere in op de timing en implementatie van het nieuwe pensioenstelsel, de soorten pensioenregelingen en uitzonderingen, het instemmingsrecht van werknemers, de positie van de medezeggenschap en de zorgplicht van de werkgever. 

Naomi Dempsey behandelde tussendoor een aantal spraakmakende uitspraken.

Neem voor vragen contact op met events@houthoff.com.

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate