De veranderende rol van B&W, Raad, GS en PS onder de Omgevingswet

Webinarreeks Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Met de Omgevingswet wordt alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving, waaronder bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, gebundeld. Dit brengt ingrijpende veranderingen met zich voor bijvoorbeeld de (her)ontwikkeling van vastgoed, het uitoefenen van industriële activiteiten en de realisatie van (energie)infrastructurele projecten. Om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden organiseren wij een Webinarreeks Omgevingswet waarin de gevolgen van de Omgevingswet voor diverse doelgroepen en enkele specifieke onderwerpen worden besproken. Ook is er een webinar speciaal voor Engelstaligen. Onze specialisten delen daarbij hun kennis en bieden u praktische tips.

De veranderende rol van B&W, Raad, GS en PS onder de Omgevingswet - mogelijkheden en beperkingen

Met de komst van de Omgevingswet en de introductie van het omgevingsplan krijgen gemeenten meer ruimte voor het reguleren van de fysieke leefomgeving. Daarnaast veranderen interne bevoegdheden, ook op provinciaal niveau. Dit webinar besteedt vanuit het perspectief van gemeenten aandacht aan deze veranderingen en de mogelijk nieuwe dynamiek die onder de Omgevingswet zal kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het webinar kunt u contact opnemen met Willemijn de Kruif.

Taal: Nederlands

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 95

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Associate
+31 20 605 69 70
+31 6 1736 4817