Grondbeleid onder de Omgevingswet, de belangrijkste wijzigingen

Webinarreeks Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Met de Omgevingswet wordt alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving, waaronder bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, gebundeld. Dit brengt ingrijpende veranderingen met zich voor bijvoorbeeld de (her)ontwikkeling van vastgoed, het uitoefenen van industriƫle activiteiten en de realisatie van (energie)infrastructurele projecten. Om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden organiseren wij een Webinarreeks Omgevingswet waarin de gevolgen van de Omgevingswet voor diverse doelgroepen en enkele specifieke onderwerpen worden besproken. Ook is er een webinar speciaal voor Engelstaligen. Onze specialisten delen daarbij hun kennis en bieden u praktische tips.

Grondbeleid onder de Omgevingswet, de belangrijkste wijzigingen

In dit webinar worden de veranderingen besproken die de komst van de Omgevingswet brengt voor het sluiten van anterieure overeenkomsten met overheden, het vestigen van voorkeursrechten door gemeenten en voor onteigeningsprocedures. Ingegaan zal worden op de nieuwe juridische kaders onder de Omgevingswet en wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige juridische kaders. Daarbij zullen ook aandachtspunten en 'tips en tricks' aan bod komen.

Voor meer informatie over het webinar kunt u contact opnemen met Willemijn de Kruif.

Taal: Nederlands

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 61 94
+31 6 5757 7270

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Associate
+31 20 605 65 95
+31 6 8303 0750