Tax Compliance

Tax Compliance

Wij zien het doen van een aangifte niet als een noodzakelijke verplichting maar als afronding van ons gegeven fiscaal advies. Onze compliance diensten worden om die reden door onze belastingadviseurs zelf verricht. Hierdoor weten wij ook zeker dat onze fiscale adviezen op de juiste manier in de aangifte worden verwerkt. Daarnaast assisteert ons Transfer Pricing Team ondernemingen bij het voldoen aan transfer pricing-documentatie verplichtingen. 

VOOR WELKE DIENSTEN KUNT U BIJ ONS TERECHT?

  • het opstellen en indienen van aangiften vennootschapsbelasting, dividendbelasting en omzetbelasting;
  • tax accounting;
  • het opstellen van transfer pricing-documentatie (o.a. Country-by-Country Reporting en Master- en Local File rapportage).

Onze ervaren belastingadviseurs werken efficiënt en zorgvuldig. Bovendien kunt u van ons verwachten dat wij u altijd en volledig informeren over ingenomen standpunten in de aangiften. Verder houden we nauwlettend in de gaten of de aanslagen conform onze ingediende aangiften door de Belastingdienst worden opgelegd. 

Neem voor meer informatie contact op met één van onze key contacts. 

Publicaties

View more View less