Economic Expertise

Economische expertise & mededingingsrecht

Economie is binnen het mededingingsrecht van zeer groot belang. Economen worden nauw betrokken bij steeds meer zaken, zowel door mededingingsautoriteiten als door bedrijven die het onderwerp zijn van onderzoeken. Sinds de Europese Commissie in 2003 het Chief Economist Team heeft opgericht voor het verbeteren van haar economische analyses van fusiezaken, is het aantal leden van dat team meer dan verdubbeld. De economische aspecten van het mededingingsrecht zijn – binnen het kader van het Europese mededingingsrecht – terug te vinden in de teksten van de horizontale en niet-horizontale fusierichtsnoeren, de richtsnoeren inzake horizontale samenwerking en de richtsnoeren inzake verticale beperkingen. Relevante analyses hebben onder meer betrekking op de afbakening van markten, de vaststelling van een machtspositie of misbruik daarvan, en marktdynamiek in het algemeen.

Houthoffs mededingingsteam beschikt over gedegen begrip van economie en een aantal advocaten binnen het team hebben een Master of doctoraal in de Economische Wetenschappen. Wij hebben een goed inzicht in de economische principes die ten grondslag liggen aan het mededingingsrecht, maar ook in marktdynamiek en de uiteenlopende methodieken die vereist zijn voor het analyseren van markten en marktgedrag. Onze advocaat-economen zijn in staat om economische analyses te verrichten en diepgaande analyses door externe economische adviseurs te coördineren. Deze analyses worden dan vervolgens naadloos in advisering en procesvoering geïntegreerd.

Marktafbakening

Het begrip van de afbakening van de relevante markt speelt een centrale rol in het toepassen van het mededingingsrecht. Marktafbakening is een middel om de grenzen van de concurrentie tussen ondernemingen vast te stellen en af te bakenen. De afbakening van een markt is vaak het startpunt van het analyseren van de toepasselijkheid van fusietoezicht, het vaststellen van een machtspositie in misbruikzaken of, in kartelzaken, het beoordelen van de toepasselijkheid van uitzonderingen op het kartelverbod op basis van marktaandelen (marktaandeeldrempels).

Machtspositie

Een machtspositie houdt verband met een economische sterke positie van een onderneming die haar in staat stelt de concurrentie in een markt te verstoren door de mogelijkheid te geven zich onafhankelijk van concurrenten, leveranciers of afnemers te gedragen. Relevante elementen voor het bepalen van een machtspositie zijn onder meer marktaandelen, maar ook factoren zoals toetredingsbelemmeringen en compenserende afnemersmacht.

Analyse van marktdynamiek

De invloed op de markt van de potentiële concurrentiebeperking tussen bijvoorbeeld twee fuserende concurrenten zal sterk afhangen van de aard van de concurrentie tussen die ondernemingen (zonder de desbetreffende fusie) en de overige concurrentie op de markt. Grondige analyse van bedrijfsactiviteiten en klantvoorkeuren kan bewijs opleveren dat beperkte onderlinge concurrentiedruk bestaat tussen de fuserende partijen of dat concurrentiedruk in de markt primair van derden afkomstig is. Deze factoren kunnen vervolgens bijdragen aan relativering van mededingingsbezwaren.

Publicaties

View more View less
Yvo de Vries

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner