Schadeclaims als gevolg van overtredingen van het Europese en het nationale mededingingsrecht spelen een steeds prominentere rol in het kader van de aansprakelijkheid van ondernemingen. Het mededingingsrecht wordt daarmee niet meer uitsluitend bestuursrechtelijk gehandhaafd door mededingingsautoriteiten maar tevens door private partijen in civielrechtelijke procedures (private enforcement).

Enkele baanbrekende vonnissen van het Hof van Justitie van de Europese Unie, nieuwe wetgevingsinitiatieven en een toenemend bewustzijn van benadeelden om schadevergoeding te vorderen hebben gezamenlijk aan deze ontwikkeling bijgedragen.


 • "A client says: 'The personal connection between the people in both our companies inspires the feeling that Houthoff is there for us and fighting on our behalf'."
  Chambers Global & Europe, Dispute Resolution (2023 Edition)
 • "A client stated: 'Hand on my heart, it is my go-to team for anything in Europe and specifically in the Netherlands'."
  Chambers Global & Europe, Dispute Resolution (2023 Edition)
 • "A client mentions that Houthoff has 'a very strategic view and gives us support beyond pure legal advice. The firm always has the commercial side of the matter in mind as well. Houthoff is not concerned with merely winning in court, but with making the right decisions for us in the long term'."
   
  Legal 500, Dispute Resolution: Commercial litigation (2023 Edition)
 • “A client specifies that ‘the quality is good, the lawyers are responsive and they understand both the legal issue and the business’.”
  Chambers Europe, Dispute Resolution (2022 Edition)
 • “Houthoff's services are at a very high level.”
  Chambers Europe, Dispute Resolution (2022 Edition)
 • “A client describes the team as ‘highly responsive, committed and with great insight and knowledge’.”
  Chambers Europe, Dispute Resolution (2022 Edition)
Ondernemingen die door een mededingingsautoriteit zijn beboet dienen tegenwoordig dan ook serieus rekening te houden met een of meer daaropvolgende (collectieve) schadeclaims van benadeelden in civiele procedures (zogenaamde follow-on acties). Nederland behoort tot de meest favoriete rechtsstelsels om dergelijke follow-on claims aanhangig te maken. Dergelijke (collectieve) acties kunnen een wezenlijke impact hebben op de bedrijfsvoering en de reputatie van de betrokken ondernemingen verder schaden. Om dergelijke vervolgschade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, zijn nauwkeurig afgewogen proces- en of onderhandelingsstrategieën vereist alsmede juridische en economische expertise.

Het ervaren Competition Litigation team van Houthoff beschikt over de benodigde vaardigheden, kennis en ervaring op deze gebieden. Met gebruikmaking daarvan wordt in nauw overleg met de cliënt de passende strategie bepaald om de zaak tot een goed einde te brengen. Waar nodig wordt daarbij tevens een beroep gedaan op onze experts op het gebied van het materiële mededingingsrecht.

Met deze experts wordt ook samengewerkt in zogenaamde stand-alone zaken. Dit betreft zaken waarin voor de civiele rechter een beroep wordt gedaan op een overtreding van de mededingingsregels zonder dat de overtreding in een bestuursrechtelijke procedure vooraf is vastgesteld door een mededingingsautoriteit. Het gaat daarbij niet alleen om schadeclaims, maar bijvoorbeeld ook om vorderingen tot toegang tot een bepaald distributiesysteem of vorderingen tot stopzetting van het maken van misbruik van een machtspositie.

Het Competition Litigation team van Houthoff is betrokken bij het overgrote deel van de belangrijkste follow-on en stand-alone zaken op het gebied van private enforcement die momenteel in Nederland aanhangig zijn en waarvan de meest recente hieronder staan vermeld.
 • Representing a major truck manufacturer in its defence strategy against multiple cartel damages mass claims.

 • Representing Kemira in private enforcement proceedings initiated by the mass claim vehicle Cartel Damages Claims (CDC) as a follow-on to the sodium chlorate cartel.
 • Car importers usually appoint two types of repairers: those that also sell new vehicles on the basis of a dealer agreement and stand-alone repairers, that only repair vehicles. Obviously, the temptation for the latter to also sell new vehicles is big. In a recent case, where a Hyundai repairer sold new vehicles without a dealer agreement, the importer terminated the repairer agreement for cause. The repairer subsequently challenged the validity of the termination, arguing that he acted as an intermediary. Houthoff successfully defended the position of the Hyundai importer; the termination was upheld.

 • Represented a South Korean listed electronics manufacturer in its defence against several cartel damages claims submitted by major CRT purchasers regarding the manufacture of television screens and computer monitors.

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
Yvo de Vries

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner