Life Sciences is wereldwijd een zeer snelgroeiende sector waarin de ontwikkelingen niet alleen razendsnel gaan maar ook grote maatschappelijke en economische impact kunnen hebben. Bijvoorbeeld in de biotechnologie en de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en levensmiddelen. Naast de bestaande grote ondernemingen, Big Pharma, kenmerkt de Life Sciences sector zich ook door het grote aantal start-ups met innovatieve producten, met name in de medische hulpmiddelen branche. Met het specifieke programma, de HB Incubator, ondersteunt het Life Sciences team van Houthoff een aantal van deze innovatieve start-ups. 

Het Life Sciences team van Houthoff werkt voor ondernemingen en organisaties op het gebied van biotechnologie, farmaceutische industrie, biomedische technologieën, innovatieve levensmiddelen, gezondheidsclaims, cosmetica, en medische hulpmiddelen. De focus ligt daarbij op juridische ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, vermarkting, overdracht en bescherming van producten en technologieën.

Ondernemingen in de Life Sciences sector moeten voldoen aan complexe voorschriften en compliance-regels. Dat kunnen technische producteisen zijn, maar ook regels over markttoegang, zoals het verkrijgen van de juiste vergunning, registratie en certificering. Daarnaast zijn er voorschriften met betrekking tot het gebruik van big data, medische gegevens en persoonsgegevens en dienen 'good manufacturing en distribution practices' in de hele keten te worden nageleefd. Voor ondernemingen is het vaak een uitdaging om de meest effectieve balans te vinden tussen innovatie en compliance. 


Voorbeelden van onze expertise in de zorgsector

Een belangrijk onderdeel van ons werk bestaat uit het begeleiden van (complexe) strategische heroriëntaties van zorginstellingen. Het kan dan gaan om fusies, joint ventures, overnames, maar ook om afstotingen. De inzet van advocaten en notarissen uit verschillende disciplines zorgt ervoor dat in nauwe samenwerking met de cliënt het traject zorgvuldig wordt begeleid. Of het nu gaat om de melding bij de ACM en NZa, complexe samenwerkingsovereenkomsten, toepasselijke zorgwetgeving (waaronder de WTZi, WMG, Zvw, Wlz en WNT) of het structureren van bestuur en toezichthouders, het Zorgteam zorgt voor een pragmatische en solide oplossing. Zo heeft het Zorgteam de complexe horizontale fusie begeleid tussen de universitaire ziekenhuizen AMC en VUmc en vele andere ziekenhuisfusies (waaronder in Rotterdam, Tilburg en Haarlem/Hoofddorp).

Naast deze trajecten staat het Zorgteam ook nieuwe markttoetreders bij. Zo adviseerde het Zorgteam een verzekeraar die in 2018 tot de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt zal toetreden. Daarbij heeft de multidisciplinaire aanpak van het Zorgteam zich bewezen door de inzet van specialisten op het gebied van de Wft, zorgwetgeving, WNT en corporate governance structuren.

Ons multidisciplinaire Zorgteam is actief betrokken in het publieke debat over de vormgeving van zorg in de toekomst. Onze specialisten denken mee over de grote uitdagingen waar de zorg voor staat. Of dat nou op macroniveau is of op het niveau van een of meer individuele aanbieders. De oplossingen die het Zorgteam biedt zijn altijd praktisch en dragen bij aan de verbetering van de zorg.
  • Assisting the interbranch organisation pharmaceutical of wholesale companies in the process of influencing decision making at EU level.

Publicaties

View more View less
Fleur Tuinzing-Westerhuis

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel

Key Contact

Brussel
Advocaat | Partner

Key Contact

Brussel
Advocaat | Counsel