Houthoff beschikt over een zeer ervaren en gerenommeerd pensioenteam. Ons Pensioenteam adviseert pensioenfondsen, werkgevers, verzekeraars, premiepensioeninstellingen, banken en vermogensbeheerders over alle juridische facetten binnen de pensioensector.

Wet toekomst pensioenen

Door de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de blijvend lage rentes werd duidelijk dat het pensioenstelsel aan verandering toe was. Tegelijkertijd is ook de arbeidsmarkt volop in beweging: werknemers wisselen vaker van baan en het aantal zelfstandigen is sterk toegenomen. Het pensioenstelsel sloot niet meer goed aan op onze manier van leven en werken in de 21e eeuw. Op 1 juli 2023 is daarom een aanzienlijke wetswijziging van kracht geworden: de Wet toekomst pensioenen. Hiermee is de grootste stelselwijziging van de afgelopen decennia een feit. 

Als u vragen heeft over de Wet toekomst pensioenen of over een specifieke situatie wilt overleggen, neem dan gerust contact met ons op of lees het nieuwsbericht voor meer informatie. 

Andere Voorbeelden van onze expertise binnen de pensioensector

Complexe fusies, liquidaties, collectieve waardeoverdrachten, buy-outs en portefeuilleoverdrachten binnen de pensioensector vereisen vergaande sectorkennis en grondige juridische kennis op het gebied van onder meer herstructureringen, pensioenrecht, (collectief) arbeidsrecht en financieel recht. Houthoff begeleidt cliënten bij deze complexe transacties, ook vanuit pensioenperspectief. Daarbij wordt ook regelmatig geadviseerd - en zo nodig geprocedeerd - over de werkingssfeer van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Tevens is Houthoff betrokken bij de medezeggenschapsrechtelijke pensioenaspecten, waaronder de rol van een ondernemingsraad, bij onder meer een fusie of overname, maar ook bij een collectieve waardeoverdracht of het wijzigen van pensioenregelingen.

Ons Pensioenteam behandelt daarnaast meerdere pensioengeschillen. Het strategisch belang voor de cliënt verliezen onze advocaten daarbij nooit uit het oog. Indien een schikking mogelijk is, onderhandelen we de schikkingsvoorwaarden uit. Indien geprocedeerd moet worden, staan onze pensioenrechtspecialisten onze cliënten bij in de juridische procedures, waaronder bij de rechtbank en in arbitrage. Waar nodig wordt nauw samengewerkt met het ervaren Procesrechtteam van ruim 80 advocaten en met teams uit aanpalende rechtsgebieden. Door onze diepgaande kennis en brede ervaring komen wij tot het beste resultaat voor onze cliënten.

Omdat pensioenwet- en regelgeving continu onderhevig is aan wijzigingen, is het voor pensioenfondsen van essentieel belang compliant te blijven. Onze pensioenspecialisten kunnen tevens adviseren over vraagstukken op het gebied van governance, toezicht en zorgplicht.
  • Advised ASR Nederland N.V. (a.s.r.) on the acquisition of a 50% interest from Brand New Day in Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. (BND PPI) and the sale of a.s.r.'s 10% interest in Brand New Day Houdstermaatschappij N.V. for a total amount of EUR 51 million.
  • Houthoff advised Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf (Bpf Bakkers), a Dutch pension fund managing assets of approximately EUR 3.5 billion, on the appointment of NN Investment Partners as their new integrated fiduciary asset manager. This transaction involved the preparation and negotiations of a fiduciary management agreement under Dutch law based on Bpf Bakker's own template.
  • Houthoff advised Stichting Pensioenfonds Campina, a Dutch pension fund, on the renewal of its contractual relationship with Deutsche Investment Management Americas Inc., RREEF America L.L.C. (both subsidiaries of Deutsche Bank AG) and Goldman Sachs Asset Management International. This work included the preparation and negotiation of a complex Dutch law asset management agreement based on the pension fund's own template.

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
Oscar van Angeren

Key Contact

Londen
Advocaat | Partner