Houthoff beschikt over een zeer ervaren en gerenommeerd pensioenteam. Ons Pensioenteam adviseert pensioenfondsen, werkgevers, verzekeraars, premiepensioeninstellingen, banken en vermogensbeheerders over alle juridische facetten binnen de pensioensector.

Wet toekomst pensioenen

De combinatie van een stijgende levensverwachting, de financiële crisis en een aanhoudend lage rente hebben volgens de wetgever laten zien dat het huidige pensioenstelsel een herziening behoeft. Gedane pensioenbeloftes blijken niet altijd waargemaakt te kunnen worden. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt aan veranderingen onderhevig; mensen wisselen vaker van baan en de groep ZZP-ers is sterk gegroeid. Het huidige stelsel past niet meer bij de manier waarop we in de 21e eeuw leven en werken. Inmiddels is een grote wetswijziging beoogd per 1 januari 2023. Het gaat om de grootste stelselverandering in de afgelopen decennia. Mocht u nadere vragen hebben over de Wet toekomst pensioenen of een specifieke situatie willen bespreken, aarzel dan niet contact met ons op te nemen of klik hier voor meer informatie.

 • First Tier firm
  Chambers Europe, Investment Funds (2020 Edition)
 • “Clients highlight the firm’s ‘outstanding project management, understanding of what investors want and ability to translate that into good terms.’”
  Chambers Europe, Investment Funds (2019 Edition)
 • “There is only one big law firm you can choose for pensions funds, and that's Houthoff. They specialise and have a really good template for asset management agreements.”
  Chambers Europe, Investment Funds (2019 Edition)
 • “There is consistency in the team, so we have developed a long-term relationship with the various team members,’ notes another interviewee, adding: ‘They react fast and effectively to our requests.’”
  Chambers Europe, Employment (2019 Edition)
 • “The firm leverages its resources and demonstrates broad experience in different areas of law.”
  Chambers Europe, Employment (2019 Edition)
 • First Tier firm
  Chambers Europe, Investment Funds (2019 Edition)
 • “Houthoff is ‘top of the bill and better able to understand the needs of the customer compared to its peers.’”
  Legal 500, Employment (2019 Edition)
 • First Tier firm
  Legal 500, Employment (2019 Edition)
 • Recommended
  Legal 500, Investment Funds (2019 Edition)
 • First Tier firm
  Legal 500, Investment Funds (2019 Edition)

Andere Voorbeelden van onze expertise binnen de pensioensector

Complexe fusies, liquidaties, collectieve waardeoverdrachten, buy-outs en portefeuilleoverdrachten binnen de pensioensector vereisen vergaande sectorkennis en grondige juridische kennis op het gebied van onder meer herstructureringen, pensioenrecht, (collectief) arbeidsrecht en financieel recht. Houthoff begeleidt cliënten bij deze complexe transacties, ook vanuit pensioenperspectief. Daarbij wordt ook regelmatig geadviseerd - en zo nodig geprocedeerd - over de werkingssfeer van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Tevens is Houthoff betrokken bij de medezeggenschapsrechtelijke pensioenaspecten, waaronder de rol van een ondernemingsraad, bij onder meer een fusie of overname, maar ook bij een collectieve waardeoverdracht of het wijzigen van pensioenregelingen.

Ons Pensioenteam behandelt daarnaast meerdere pensioengeschillen. Het strategisch belang voor de cliënt verliezen onze advocaten daarbij nooit uit het oog. Indien een schikking mogelijk is, onderhandelen we de schikkingsvoorwaarden uit. Indien geprocedeerd moet worden, staan onze pensioenrechtspecialisten onze cliënten bij in de juridische procedures, waaronder bij de rechtbank en in arbitrage. Waar nodig wordt nauw samengewerkt met het ervaren Procesrechtteam van ruim 80 advocaten en met teams uit aanpalende rechtsgebieden. Door onze diepgaande kennis en brede ervaring komen wij tot het beste resultaat voor onze cliënten.

Omdat pensioenwet- en regelgeving continu onderhevig is aan wijzigingen, is het voor pensioenfondsen van essentieel belang compliant te blijven. Onze pensioenspecialisten kunnen tevens adviseren over vraagstukken op het gebied van governance, toezicht en zorgplicht.
 • Advised ASR Nederland N.V. (a.s.r.) on the acquisition of a 50% interest from Brand New Day in Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. (BND PPI) and the sale of a.s.r.'s 10% interest in Brand New Day Houdstermaatschappij N.V. for a total amount of EUR 51 million.
 • Houthoff advised Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf (Bpf Bakkers), a Dutch pension fund managing assets of approximately EUR 3.5 billion, on the appointment of NN Investment Partners as their new integrated fiduciary asset manager. This transaction involved the preparation and negotiations of a fiduciary management agreement under Dutch law based on Bpf Bakker's own template.
 • Houthoff advised Stichting Pensioenfonds Campina, a Dutch pension fund, on the renewal of its contractual relationship with Deutsche Investment Management Americas Inc., RREEF America L.L.C. (both subsidiaries of Deutsche Bank AG) and Goldman Sachs Asset Management International. This work included the preparation and negotiation of a complex Dutch law asset management agreement based on the pension fund's own template.

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 53
+31 6 5122 0783
Oscar van Angeren

Key Contact

Londen
Advocaat | Partner
+44 207 422 50 41
+31 6 5354 1635

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 13
+31 6 4354 9590