ESG and Climate Due Diligence

ESG & Klimaat Due Diligence

Het regelgevingskader ten aanzien van klimaatverandering is aan het verschuiven en tegelijkertijd aan het groeien. Nieuwe regelgeving is van invloed op de verwachtingen en behoeften van alle belanghebbenden van een onderneming.

Aandeelhouders, beleggers en ondernemingen verleggen hun focus van voornamelijk financieel gerichte doelstellingen naar businessmodellen waarin klimaatverandering gerelateerde elementen en Environmental, Social & Governance (ESG ) zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen vragen om het voortdurend herevalueren van de benadering van een reeks van duurzaamheidskwesties, waaronder ESG en klimaatbeleid.

Regelgeving en veranderende invloeden van buitenaf zouden echter niet leidend moeten zijn voor de strategie. Duurzaamheid zou onderdeel moeten uitmaken van de strategische planning en besluitvormingsprocessen van ondernemingen, aandeelhouders en andere beleggers.

ESG legal due diligence

ESG legal due diligence alsmede legal due diligence onderzoeken naar het klimaatbeleid en klimaatrisicobeheer van ondernemingen worden steeds gebruikelijker binnen het bedrijfsleven, waaronder binnen M&A transacties.

Houthoffs Corporate/M&A praktijk staat cliënten bij en adviseert in deze veranderende (regelgevende) omgeving voor, tijdens en na transacties (bijvoorbeeld tijdens de legal (vendor) due diligence fase).

Waardecreatie voor ondernemingen

De specifieke doelstellingen van een ESG of een climate legal due diligence zijn vooral het beschrijven en evalueren van het ESG-beheer en om klimaatrisico's van de betrokken ondernemingen of mogelijkheden voor waardecreatie vast te stellen. Dit kan voorafgaand aan de transactie (in geval van een vendor due diligence) of daarna kunnen worden uitgevoerd. ESG of klimaat legal due diligence onderzoeken kunnen onder meer betrekking hebben op de navolgende juridische aspecten van het onderwerp van het onderzoek:
  • klimaatrisicomanagement en klimaatkansen;
  • milieubeheer en naleving;
  • integraal ketenbeheer (met inbegrip van de milieuaspecten) en productveiligheid;
  • HR Management en veiligheids- en gezondheidsmanagement;
  • bestuursorganisatie.

Houthoffs Corporate/M&A praktijk is uitstekend in staat om dergelijke due diligence onderzoeken uit te voeren en aan te sturen, (eventuele) issues of kansen in de desbetreffende transactiedocumentatie te verwerken. Wij zorgen ervoor dat uw organisatie steeds een stapje voorloopt op alle nieuwe regelgeving en inspeelt op de behoeften en verwachtingen van de betrokken belanghebbenden.

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner