Climate Tax

Klimaatbelasting

Belastingen spelen vaak een belangrijke rol als het gaat om klimaatverandering en klimaatgerelateerde projecten en activiteiten.

Enerzijds zijn er specifieke Nederlandse belastingen met betrekking tot klimaatverandering (bijv. CO2-heffing, afvalstoffenheffing, kolenbelastingen en energiebelastingen). De Nederlandse regering gebruikt, zoals vermeld in het Klimaatakkoord, belastingen actief als instrument om duurzaam gedrag te belonen en niet-duurzaam gedrag te ontmoedigen.

Anderzijds gelden voor klimaatgerelateerde activiteiten vaak andere specifieke Nederlandse overwegingen op het gebied van directe belastingen (bijvoorbeeld fiscale aftrekbaarheid van financieringskosten, afschrijvingen). Ook de btw en de overdrachtsbelasting spelen vaak een belangrijke rol bij duurzaamheid en circulariteit.

Ciculaire verdienmodellen

Het Houthoff Tax Team is betrokken geweest bij diverse vastgoedprojecten waar circulaire verdienmodellen centraal stonden. Binnen deze verdienmodellen worden nieuwe prestatiemodellen en onderhoudsafspraken beproefd. Dergelijke contractuele verschuivingen hebben impact op eigenaren, leveranciers en gebruikers omdat er verschuivingen zijn in eigendom, risico/financiering en gebruik. Zo wordt aankoop vanuit btw-perspectief doorgaans anders of op een ander moment belast dan huur/lease. Maar een btw-last kan ook door andere partijen worden gedragen vanwege een gewijzigd feitenpatroon. Daarnaast moet bij een juridische scheiding van eigendom door erfpacht of een recht van opstal rekening worden gehouden met btw- en overdrachtsbelastingaspecten.

Het Tax Team bespreekt deze Nederlandse fiscale overwegingen graag met u.

Publicaties

View more View less

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Partner