AI and Algorithmic liabitliy

AI en Algoritmische betrouwbaarheid

Artificial Intelligence (AI) is een brede term voor toepassingen waarin machines mensachtige taken uitvoeren, denk hierbij aan leren, redeneren en toepassen.

AI-systemen kunnen hun gedrag veranderen door de input van gegevens uit de buitenwereld. De combinatie van AI met technologieën als het Internet of Things (IoT, op grote schaal geïnstalleerde sensoren en actuatoren die in hoge mate beschikbaar zijn), 5G en fog/edge computing zal grote hoeveelheden gegevens verzamelen en creëren, klaar om AI-systemen te voeden. Als data de brandstof zijn, zijn AI-algoritmes de motor.

AI is veelbelovend. Maar wanneer de toepassing van deze technologie toeneemt, komen ook de risico's ervan aan het licht. Als de algoritmen niet presteren zoals verwacht, kan dat leiden tot economische schade, bedrijfsonderbreking, persoonlijk letsel, materiële schade, beroepsaansprakelijkheid, medische wanpraktijken of cyberrisico's.

De Europese Unie werkt aan een alomvattend rechtskader voor AI en een geharmoniseerde aansprakelijkheidsregeling specifiek voor AI-systemen. Ondertussen bepalen algemene civielrechtelijke concepten zoals de zorgplicht en productaansprakelijkheid wie aansprakelijk is als schade optreedt wanneer deze systemen falen.

Wij staan onze cliënten bij in geschillen en bij het beoordelen of zij voldoende beschermd zijn tegen AI-aansprakelijkheidsrisico's en nemen de nodige stappen om deze bescherming te verbeteren.

Publicaties

View more View less

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel