Tax and Technology

Belasting en technologie

Technologie ontwricht niet alleen de zakenwereld, maar ook de belastingwereld. Technologie en vooral de techbedrijven hebben een grote impact gehad op recente en toekomstige ontwikkelingen binnen het belastingdomein zoals het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-initiatief, staatssteunonderzoeken, Pillar I en Pillar 2, de (mogelijke) invoering van een belasting op digitale diensten en het Inclusive Framework. Daarnaast hebben belastingdiensten dankzij technologische ontwikkelingen ook meer zicht gekregen op de relevante feiten en omstandigheden van belastingplichtigen en kunnen zij deze beter en sneller beoordelen.

De verstoring van bedrijfsmodellen door de technologie heeft ook geleid tot een aanzienlijke (toekomstige) herziening van de fiscale winsttoerekening. Transacties en vennootschappen worden steeds specifieker en dus minder vergelijkbaar. Traditioneel speelde fysieke aanwezigheid een belangrijke rol bij de toerekening van winsten. De nieuwe regels moeten bepalen waar belasting moet worden betaald ("nexus"-regels) en zijn een fundamenteel nieuwe manier om de heffingsbevoegdheid tussen landen te verdelen. Het doel is dat bedrijven hun fair share betalen in landen waar zij duurzaam en in aanzienlijke mate zakendoen, ook als zij niet fysiek aanwezig zijn. Dit vormt een uitdaging voor de toewijzing van belastingrechten op winsten tussen landen. Geschillenbeslechtingsmechanismen zullen in de toekomst een nog belangrijkere rol spelen.

Het Tax team van Houthoff helpt cliënten om zich een weg te banen door deze complexe regels. Meer concreet adviseren wij over alle belastingzaken zoals vennootschapsbelasting, verrekenprijzen, (potentiële) fiscale geschillen en indirecte belastingzaken.
  • Assisted Trustbridge Partners with a USD 200 million follow-on investment in WeWork China.

Publicaties

View more View less

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Partner