Agrifood

Nieuwe verordening officiële controles dier- en plantgezondheid

News Update Agrifood april 2017
4 april 2017

Nieuwe verordening officiële controles dier- en plantgezondheid
Op 15 maart 2017 is de nieuwe verordening voor officiële controles op dier-, en plantgezondheid aangenomen door het Europees Parlement. Het doel van de nieuwe verordening is enerzijds de administratieve belasting voor voedselproducenten en veredelaars te verminderen. De voorschriften ten aanzien van bestaande en nieuwe officiële controles door de nationale controle-instanties zijn daartoe geïntegreerd en vereenvoudigd. Anderzijds beoogt de nieuwe verordening de voedselketen veiliger te maken door (i) de uitbreiding van de controles naar plantgezondheid en dierlijke bijproducten en (ii) efficiëntere en gerichte controles door onder andere de invoering van minimum controlefrequenties afhankelijk van het risico. Ook verplicht de nieuwe verordening de nationale instanties tot meer transparantie en verantwoording door middel van de publicatie van jaarlijkse controlerapporten. De verordening bevat voorts controlerende bevoegdheden voor de Europese Commissie zelf. Dit kunnen controles ter plekke zijn, maar ook controles in de lidstaten of in derde landen. De nieuwe verordening zal gefaseerd worden ingevoerd om de lidstaten en de industrie tijd te geven zich aan te passen aan de veranderingen.

 

Goedkeuring fusie tussen Dow en DuPont
Op 27 maart 2017 heeft de Commissie de voorgenomen fusie tussen Dow en DuPont goedgekeurd, na een diepgaand tweede fase onderzoek. De Commissie was van mening dat de fusie een negatief effect zou hebben op de innovatie van pesticiden omdat de onderzoeksactiviteiten van partijen overlapten, waardoor zij na de fusie lopende parallelle innovatieve projecten zouden kunnen stopzetten en niet meer gestimuleerd zouden worden om nieuwe pesticiden te ontwikkelen. Om aan de bezwaren van de Commissie tegemoet te komen, heeft DuPont toegezegd een groot deel van haar pesticidentak te verkopen, inclusief de gehele onderzoek- en ontwikkelingsdivisie. De koper - wellicht FMC Corporation - zou hierdoor een nieuwe sterke concurrent moeten gaan vormen. De af te stoten producten betreffen o.a. DuPont's herbiciden voor granen, koolzaad, zonnebloemen, rijst en weideland, insecticiden ter bestrijding van kauw- en zuiginsecten in groenten en fruit en een exclusieve licentie voor een fungicide voor de rijstteelt. De beslissing past in de nieuwe focus van de Commissie op de bescherming van innovatie. De Commissie heeft nauw samengewerkt met andere internationale mededingingsautoriteiten, waaronder die van de USA, Australië, Brazilië, Canada, Chili, China en Zuid-Afrika.

 

Volgende fase Unified Patent Court en unitair octrooi in zicht
In 2013 ondertekende de meerderheid van de EU-lidstaten de overeenkomst tot verdergaande samenwerking bestaande uit de oprichting van één Octrooigerecht (Unified Patent Court "UPC"). Dit Gerecht moet gaan oordelen over het Europees octrooi met eenheidswerking, ook wel "unitair octrooi" genoemd. Het UPC wordt operationeel als ten minste 13 landen (waaronder in elk geval Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) het Protocol voor de voorlopige toepassing van het UPC bekrachtigen. Zodra de UPC-overeenkomst inwerking treedt wordt tevens het unitair octrooi beschikbaar voor verlening. Op 15 maart 2017 kwam de Unified Patent Court Preparatory Committee voor de laatste maal bijeen voordat de zogenaamde 'provisional application phase' (PAP) zal aanbreken. Deze fase betreft slechts de institutionele, organisationele en financiële bepalingen van de UPC overeenkomst en dient te zorgen voor een gemakkelijke overgang naar de operationele fase. Verwacht wordt dat de PAP eind mei zal aanvangen. Voorwaarde is dat nog meer lidstaten het Protocol voor de voorlopige toepassing van het UPC bekrachtigen. Indien alles volgens plan verloopt zal het UPC in december 2017 van start kunnen gaan. Het Verenigd Koninkrijk is één van de landen wiens bekrachtiging essentieel is voor het inwerking treden van de UPC overeenkomst. Het is nog onduidelijk of de Brexit onderhandelingen van invloed zullen zijn op de eerder door de Britse regering aangekondigde bekrachtiging.

 

Laagste prijs-garantie Carrefour misleidend
Op 8 februari 2017 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de reclame campagne van Carrefour hypermarchés misleidend is. Het betrof een grootschalige reclamecampagne op de Franse televisie waarbij Carrefour een "laagste prijs-garantie" bood en waarin de prijzen van 500 producten van grote merken in de winkels van Carrefour werden vergeleken met die in winkels van o.a. Intermarché. In de reclame werd niet vermeld dat de prijsvergelijking was gebaseerd op een vergelijking tussen de prijzen van de hypermarchés van Carrefour en de prijzen van de kleinere intermarché supermarkten van andere ketens. Prijzen van gangbare consumptiegoederen kunnen verschillen afhankelijk van de omvang en van het type van de winkel. Het Hof van Justitie oordeelde dat de vergelijking tussen de prijzen van deze producten ertoe kan leiden dat afhankelijk van de voor de vergelijking gekozen winkels op kunstmatige wijze een prijsverschil ontstaat. Een dergelijke prijsvergelijking tussen winkels van verschillende omvang is misleidend indien dit niet zeer duidelijk in de reclameboodschap zelf aan de consument is meegedeeld.

 

Meld u aan voor de News Update Agrifood

Written by:

Key Contact

Brussel
Advocaat | Partner
+32 2 507 98 13
+32 4 7394 8686
Fleur Tuinzing-Westerhuis

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 28
+31 6 4397 5040
Greetje van Heezik

Key Contact

Brussel
Advocaat | Counsel
+32 2 507 98 10
+32 4 7586 8593