hoge raad

Terugbetaling transitievergoeding?

News Update Hoge Raad | Week 4
25 januari 2019
25 januari 2019

Civiel

Terugbetaling transitievergoeding?
Centraal staat of een veroordeling tot herstel van een - in eerste aanleg door de rechter ontbonden - arbeidsovereenkomst op de voet van art. 7:683 lid 3 BW automatisch betekent dat de werknemer geen aanspraak meer heeft op een transitievergoeding en dus gehouden is om een reeds ontvangen transitievergoeding terug te betalen. De HR overweegt dat de wet niet bepaalt dat een werknemer een door hem ontvangen transitievergoeding moet terugbetalen indien de arbeidsovereenkomst wordt hersteld. Uit de parlementaire behandeling van de Wwz blijkt dat de rechter moet bepalen of een aan de werknemer toegekende transitievergoeding moet worden terugbetaald. Het enkele feit dat de appèlrechter de werkgever veroordeelt de arbeidsovereenkomst te herstellen, doet geen terugbetalingsverplichting ontstaan. 

ECLI:NL:HR:2019:80

Civiel

Na één keer schieten, geen tweede kans
Een Libische entiteit die is getroffen door een door de VN opgelegde asset freeze ontslaat als aandeelhouder van een beleggingsfonds een bestuurder en benoemt twee nieuwe bestuurders. De ontslagen bestuurder vordert in dit kort geding verschillende voorzieningen ter voorkoming dat de nieuwe bestuurders rechtshandelingen verrichten ten koste van het vermogen van het beleggingsfonds. In cassatie draait het om de vraag of aannemelijk is dat het ontslag en de benoemingen vallen onder de asset freeze en daarom ongeldig zijn. Daartoe dient Verordening 204/2011 (thans: 44/2016), waarin de VN-sancties zijn geïmplementeerd, uitgelegd te worden. De HR oordeelt dat de asset freeze ruim uitgelegd moet worden en dat voldoende aannemelijk is dat ook de uitoefening van het aan de aandelen verbonden stemrecht in dit geval daaronder valt.

ECLI:NL:HR:2019:96

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758

Key Contact

Amsterdam
In memoriam
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323