Statement

12 september 2022
Houthoff verwerpt de berichtgeving in NRC van afgelopen zaterdag. De werkelijke gang van zaken is als volgt. Onze cliënte Fortenova heeft een certificaathoudersvergadering georganiseerd. Als advocaat van Fortenova hebben wij in samenspraak met onze cliënte gesanctioneerde Russische certificaathouders (waaronder Sberbank) de toegang tot deze vergadering, en daarmee de mogelijkheid tot stemmen, ontzegd. Fortenova meent dat de aanwezigheid van Sberbank op deze vergadering en het uitoefenen van stemrecht in strijd is met de sanctieregels van de EU, Groot-Brittannië en de VS. Als gevolg hiervan is een juridisch geschil ontstaan met Sberbank. In deze zaak vertegenwoordigt Houthoff Fortenova. Sberbank wordt hierbij bijgestaan door andere advocaten, zoals dat ook in het verleden het geval was. De zaak is nu onder de Nederlandse rechter.
Written by: