Legal Design

Designed to deliver

De Legal Design-specialisten van Houthoff zijn in staat de juridische content van uw zaak scherp te visualiseren. Zij maken complexe, juridische informatie op efficiënte wijze inzichtelijk en brengen uw standpunt overtuigend in beeld.

Legal Design werkt als accelerator, draagt bij aan een sneller begrip van de materie en zorgt ervoor dat informatie beter wordt begrepen én onthouden. Zowel binnen als buiten de rechtszaal, bij een juridisch dispuut of bij het afronden van een complexe transactie.

Dat maakt Legal Design van Houthoff een uitermate effectief en efficiënt middel om het door u gewenste resultaat te bereiken.

Waarom?

We leven in een tijd waarin mensen structureel last hebben van een information overload en een afnemende aandachtspanne. Beeld wordt steeds belangrijker omdat het de kracht bezit om zelfs complexe berichten snel, bondig en memorabel over te brengen. Bij Houthoff staan we bekend als strategisch én pragmatisch. Legal Design is hier bij uitstek een voorbeeld van. We vertalen een complex juridisch vraagstuk op een pragmatische manier naar een visual die uw strategie ondersteunt. 

Hoe?

We combineren het vakgebied van design met de wetenschap van de gedragspsychologie om juridische informatie op een functionele manier, feitelijk en correct over te brengen bij de ontvanger. Hierbij maken we gebruik van grafische en andere visuele instrumenten om het standpunt van onze klanten te ondersteunen of om de strategische discussie op een duidelijke, intuïtieve en beknopte manier te faciliteren.

Wanneer?

Door het inzetten van Legal Design worden knelpunten al veel eerder in het proces inzichtelijk terwijl het tegelijkertijd een ander denkproces faciliteert, wat vaak leidt tot nieuwe inzichten. Hierdoor leent het zich niet alleen heel goed om in de rechtbank effectief te communiceren, maar is Legal Design ook effectief onderhandelingen, transacties en cliënt-advocaat communicatie.

Legal Design heeft een dubbele waarde. Enerzijds een inhoudelijke: het maakt de probleemstelling voor iedereen helder en begrijpelijk. Anderzijds een retorische: het accentueert precies de punten die je als advocaat wil benadrukken.

- Jan Willem de Groot | Advocaat-Partner Houthoff