Corporate Crime

Zaken waarin beschuldigingen van (financieel) wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie of schending van internationale sancties een rol spelen, verstoren de bedrijfsvoering van de cliënt ernstig en schaden zijn reputatie. De praktijkgroep Investigations & Public Enforcement van Houthoff staat cliënten bij in strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken en interne en externe onderzoeken. Houthoff verricht op verzoek van cliënten interne onderzoeken, adviseert, procedeert en onderhandelt met toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Houthoff levert snelle oplossingen voor urgente kwesties, maar volstaat nooit met oppervlakkige 'quick fixes' voor het onderliggende probleem.

Cliënten van de praktijkgroep Investigations & Public Enforcement zijn (internationale) ondernemingen en hun bestuurders en commissarissen, curatoren en overheidsinstellingen. Cliënten zijn soms benadeeld door non-compliant handelen, soms worden zij daarvan beschuldigd.

 • "Another impressed client notes that the lawyers are 'quick on their feet' and also praises the high level of interaction with the team."
  Chambers Europe, Corporate Investigations (2018 Edition)
 • "One interviewee highlights 'good communication' with the lawyers as well as 'the open relationship which allowed us to search for the best way'."
  Chambers Europe, Corporate Investigations (2018 Edition)
 • "Houthoff’s group ‘provides solid and prompt advice’ on a broad range of fraud and white-collar matters, including cross-border investigations and compliance issues." 
  Legal 500, Fraud and White-collar Crime (2018 Edition)
 • Recommended
  Legal 500, Fraud and White-collar Crime (2017 Edition)
 • "Houthoff Buruma’s expertise spans regulatory enforcement, criminal environmental cases, criminal tax and internal investigations."
  Legal 500, Fraud and White-collar Crime (2017 Edition)
Houthoff heeft ruime ervaring in het behandelen van publicitair en politiek gevoelige zaken. Het kantoor weet dat een goede oplossing niet alleen gedegen onderzoek en topkwaliteit juridisch advies vergt, maar ook uitmuntend strategisch inzicht. De uitstekende banden met toezichthouders stellen Houthoff in staat de belasting van een onderzoek zo beperkt mogelijk te houden. Zo nodig treden zij in constructief overleg over een buitengerechtelijke afdoening. In deze vaak complexe zaken wordt er in multi-disciplinaire teams gewerkt. De samenstelling van de teams is volledig afgestemd op de aard en het onderwerp van het onderzoek.

Als full service kantoor heeft Houthoff direct specialisten op het gebied van strafrecht, toezicht en handhaving, internationale sancties, compliance, corporate governance, privacy, arbeidsrecht en aanbestedingsrecht beschikbaar. Door het sterke netwerk van bevriende buitenlandse kantoren sluiten buitenlandse specialisten naadloos aan in cross border onderzoeken. Houthoff's brede, hoogstaande litigationpraktijk waarborgt dat in alle denkbare follow-up gerechtelijke procedures altijd op het hoogste niveau bijstand wordt verleend.

Houthoff is betrokken geweest bij diverse spraakmakende onderzoeken van nationale en internationale opsporingsdiensten en toezichthouders en bij alle recente parlementaire enquêtes. Hoewel behandelde zaken geregeld in de media komen, bijvoorbeeld als onderdeel van een afspraak met een toezichthouder, worden deze niet openbaar gemaakt want absolute vertrouwelijkheid is essentieel.
Frank Mattheijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 12
+31 6 4239 2742