Zorgplichten, ei van Columbus of zorgenkindje?

27 mei 2024

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet (Ow), na een langdurig wetgevingsproces en herhaald uitstel, eindelijk ingevoerd. De Ow kan grote gevolgen gaan hebben voor de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht. Zo introduceert de Ow meer algemene regels in plaats van vergunning(plicht)en, meer flexibiliteit en meer zorgplichten.

Marianne Bloos, Frank Mattheijer en Luurt Wildeboer staan stil bij de introductie van enkele zorgplicht(en) in de Ow en daarop gebaseerde besluiten. Ook gaan ze in op ontwikkelingen die zich mogelijk zullen voordoen op het gebied van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving van enkele van die nieuwe zorgplichtbepalingen.

Lees hier de publicatie.

Written by:
Marianne Bloos

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Of Counsel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel