CONSEQUENTIES OPZEGGING IRAN-DEAL PRESIDENT TRUMP

14 mei 2018

Op 8 mei 2018 trok president Trump de stekker uit de Iran-deal (JCPOA)1 en kondigde hij zware economische sancties aan. Het besluit van president Trump heeft geen directe invloed op de grotendeels opgeschorte EU-sancties inzake Iran. Diverse EU-lidstaten hebben afstand genomen van zijn besluit. De oorspronkelijke Amerikaanse sancties voor de JCPOA kunnen worden ingedeeld in primaire en secundaire sancties.

PRIMAIRE SANCTIES VERBIEDEN:

• Amerikaanse bedrijven en personen om activiteiten in Iran te ontplooien;
• enige betrokkenheid van het Amerikaanse financiële systeem en het Amerikaans grondgebied met activiteiten in Iran; en
• het (direct of indirect) exporteren van goederen van Amerikaanse oorsprong naar Iran.

SECUNDAIRE SANCTIES

Dit zijn sancties die moeten voorkomen dat niet-Amerikaanse ondernemingen en personen zich inlaten met personen, entiteiten of activiteiten die gesanctioneerd zijn onder Amerikaanse sancties. Deze handelingen vallen buiten de Amerikaanse jurisdictie. Desondanks lopen niet-Amerikaanse bedrijven en hun bestuurders het risico om beperkingen opgelegd te krijgen om activiteiten te ontplooien in de VS op het moment dat zij zich niet aan deze sancties houden. In het verleden zijn forse boetes opgelegd aan niet-Amerikaanse ondernemingen voor het overtreden van de sanctieregelgeving.2

Door de JCPOA waren de hierboven genoemde Amerikaanse secundaire sancties grotendeels opgeschort. De primaire sancties bleven voor het merendeel in stand.3 Door het opzeggen van de Iran-deal herleven alle opgeschorte sancties.

Na een overgangsperiode zullen op 6 augustus 2018 de sancties die onder meer betrekking hebben op het volgende weer van kracht worden:
• de aankoop of verwerving van U.S.-dollar bankbiljetten door de overheid van Iran;
• de handel van Iran in goud of edelmetalen;
• de direct of indirecte handel met Iran in grafiet, verschillende metalen en bepaalde software;
• significante transacties in de Iraanse Rial;
• de Iraanse automotive sector;
• de handel in Iraanse tapijten en levensmiddelen; en
• activiteiten op grond van bepaalde verleende vergunningen.4

Na een overgangsperiode zullen op 4 november 2018 de sancties die onder meer betrekking hebben op het volgende weer van kracht worden:
• Iraanse havenbedrijven, scheepsvaart en scheepsbouw;
• aardolie gerelateerde transacties waar Iran bij betrokken is;
• transacties door buitenlandse financiële instellingen met de Centrale Bank van Iran;
• (her)verzekeringen; en
• de Iraanse energiesector.5

1 The Joint Comprehensive Plan of Action.
2 S.M. Peek en S. Maric, ‘Verlichting van het internationale sanctieregime ten aanzien van Iran’, Ondernemingsrecht 2016/06, p. 523 – 529.
3 S.M. Peek en S. Maric, ‘Verlichting van het internationale sanctieregime ten aanzien van Iran’, Ondernemingsrecht 2016/06, p. 523 – 529 o.v.n. de OFAC Guidance p. 38 en de OFAC FAQs, p. 6 – 7.  1/2
4 FAQ regarding the Re-imposition of Sanctions Pursuant to the May 8, 2018 National Security Presidential Memorandum Relating to the JCPOA, p. 1 - 2.
5 FAQ regarding the Re-imposition of Sanctions Pursuant to the May 8, 2018 National Security Presidential Memorandum Relating to the JCPOA, p. 2 - 3.

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel