Governance

Marry de Gaay Fortman, advocaat-partner corporate governance bij Houthoff is een expert op het gebied van bestuur en toezicht. Commissarissen bevinden zich in een lastige positie: hun constante uitdaging is om voldoende betrokken te zijn bij het bestuur en tegelijkertijd hun onafhankelijke positie te bewaken.

Met name op kritieke momenten is dat is een groot spanningsveld”, aldus Marry de Gaay Fortman. “De commissaris mag niet op de stoel van het bestuur gaan zitten, maar moet wel ingrijpen als er evident verkeerde strategisch beslissingen worden genomen die niet in het belang van de vennootschap zijn. Commissarissen zijn  immers medeverantwoordelijk voor lange termijn waardecreatie. Zij moeten zich onafhankelijk opstellen maar tegelijkertijd ook goed geïnformeerd blijven over alles wat er binnen de onderneming speelt, zeker op het moment dat de vennootschap te maken krijgt met ontwikkelingen die mogelijk een grote impact hebben op de continuïteit.


Om de kloof tussen het bestuur van een organisatie en de raad van commissarissen te dichten, pleit Marry de Gaay Fortman voor op maat gemaakte governance en bestuursvormen, waarbij commissarissen een actieve rol hebben zodat ze nauw bij het bestuur zijn betrokken, maar tegelijkertijd hun onafhankelijkheid niet verliezen. “Dit stimuleert een intensieve samenwerking tussen alle stakeholders bij het ontwikkelen van de ondernemingsstrategie”, aldus de Gaay Fortman. 

Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942