Marry de Gaay Fortman is een expert op het gebied van bestuur en toezicht binnen grote ondernemingen en (semi) publieke instellingen. Commissarissen bevinden zich in een lastige positie: hun constante uitdaging is om voldoende betrokken te zijn bij het bestuur en tegelijkertijd hun onafhankelijke positie te bewaken.


Met name op kritieke momenten is dat is een groot spanningsveld”, aldus Marry. “De commissaris mag niet op de stoel van het bestuur gaan zitten, maar moet wel ingrijpen als er evident verkeerde strategisch beslissingen worden genomen die niet in het belang van de vennootschap zijn. Commissarissen zijn  immers medeverantwoordelijk voor lange-termijn-waardecreatie. Zij moeten zich onafhankelijk opstellen maar tegelijkertijd ook goed geïnformeerd blijven over alles wat er binnen de onderneming speelt, zeker op het moment dat de vennootschap te maken krijgt met ontwikkelingen die mogelijk een grote impact hebben op de continuïteit.


Om de kloof tussen het bestuur van een organisatie en de raad van commissarissen te dichten, pleit Marry voor op maat gemaakte governance en bestuursvormen, waarbij commissarissen een actieve rol hebben zodat ze nauw bij het bestuur zijn betrokken, maar tegelijkertijd hun onafhankelijkheid niet verliezen. “Dit stimuleert een intensieve samenwerking tussen alle stakeholders bij het ontwikkelen van de ondernemingsstrategie”, aldus Marry. 


Stresstest

Governance brengt in deze tijd voor grote ondernemingen en instellingen belangrijke uitdagingen mee. Het speelveld wordt steeds complexer en internationaler. Aandeelhouders zijn kritischer, het aantal actieve stakeholders groeit, toezichthouders kunnen ingrijpen en regelgeving verandert doorlopend. De posities van bestuurders en toezichthouders kunnen daardoor op onverwachte momenten onder druk komen te staan. Door middel van een stresstest kan op korte termijn duidelijkheid worden verkregen over de bestendigheid van de governance in kritieke situaties.

Marry de Gaay en Sebastian de Bruijn schreven (samen met Stefan Peij van de Governance University) voor de nieuwste editie van het Handboek Corporate Governance (Boom 2022)een hoofdstuk over boardroom dynamics, waarin onder meer wordt ingegaan op deze uitdagingen voor commissarissen."