Governance Stresstest

Governance brengt in deze tijd voor grote ondernemingen en instellingen belangrijke uitdagingen mee. Het speelveld wordt steeds complexer en internationaler. Aandeelhouders zijn kritischer, het aantal actieve stakeholders groeit, toezichthouders kunnen ingrijpen en regelgeving verandert doorlopend.

De posities van bestuurders en toezichthouders kunnen daardoor op onverwachte momenten onder druk komen te staan. Door middel van een stresstest kan op korte termijn duidelijkheid worden verkregen over de bestendigheid van de governance in kritieke situaties.

Dit soort situaties zijn bijvoorbeeld vijandige overnames, interne conflicten, problemen met de overheid, grote juridische procedures en veranderende regelgeving, zoals de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen die op 1 juli 2021 in werking is getreden.

Met een multidisciplinair team, op het snijvlak van corporate governance, regulatory en corporate litigation, voert Houthoff een governance stresstest uit die leidt tot aanbevelingen voor de verbetering en versterking van de governance. Marry de Gaay Fortman: "Vaak wordt de governance pas tijdens een kritiek moment binnen de onderneming of instelling voor het eerst echt op de proef gesteld. De realiteit blijkt dan vaak weerbarstiger dan hoe het op papier bedacht is." Een governance stresstest geeft al voor dit kritieke moment uitsluitsel over in hoeverre de onderneming of instelling bestand is tegen ingrijpende gebeurtenissen van binnen en buiten, en welke onderdelen verbetering behoeven. "Een stresstest geeft de bestuurders en toezichthouders de gereedschappen om een duurzame, toekomstbestendige governance structuur te waarborgen, in het belang van de vennootschap", aldus Marry.

Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet contact op te nemen met een van onze teamleden: Marry de Gaay Fortman, Isabella Wijnberg, Paul de Vries, Jan Willem de Groot en Sebastian de Bruijn

Publicaties

View more View less

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
Paul de Vries

Key Contact

Amsterdam
Notaris | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Associate