employment

Minimumloon voor meer groepen

News Update Employment & Pensions April 2017
18 april 2017
Bepaalde groepen van mensen die werken op basis van een overeenkomst van opdracht, moeten binnenkort ten minste het wettelijk minimumloon ontvangen. Het gaat hierbij om personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht. De wetswijziging beoogt bijvoorbeeld dagblad-en postbezorgers te beschermen. Deze zijn sterk afhankelijk van één opdrachtgever en hebben een relatief laag inkomen. Personen die fiscaal als ondernemer worden beschouwd worden geacht zelf zorg te dragen voor een adequaat inkomensniveau en vallen niet onder de gewijzigde wet.

Aanleiding voor deze wijziging is de toenemende verscheidenheid in de invulling van arbeidsovereenkomsten. Het aantal zzp’ers neemt toe, er wordt vaker in deeltijd en op losse klussen gewerkt, er is meer variatie in arbeidsduur en de grens tussen werknemerschap en andere vormen van het verrichten van arbeid vervaagt. De Wet minimumloon bleek onvoldoende toegesneden op deze ontwikkelingen.

De wijzigingen gaan nu alleen nog over mensen die werken op basis van een overeenkomst van opdracht, maar op korte termijn zullen ook andere contractvormen onder de werking van de wet worden gebracht. Denk hierbij aan bouwvakkers die op basis van een aannemingsovereenkomst werken.

De wetswijziging zal op 1 januari 2018 in werking treden.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632