hoge raad

News Update Hoge Raad

Week 37 | Bewijslastverdeling: welke goederen zijn precies aangetroffen bij de douane?
16 September 2022

CIVIEL

Bewijslastverdeling: welke goederen zijn precies aangetroffen bij de douane?
De HR oordeelt dat de CMR niet regelt op wie de bewijslast rust in het geval tussen afzender en vervoerder in geschil is of de tijdens het vervoer door de douane aangetroffen goederen dezelfde zijn als de door de afzender aan de vervoerder meegegeven goederen. Nu op dit punt een bepaling in de CMR ontbreekt, is het nationale recht bepalend voor de bewijslastverdeling.

ECLI:NL:HR:2022:1222

CIVIEL

Rechter moet onderzoeken of betrokkene rechtsbijstand wenst
De HR oordeelt over een zaak die ziet op het verlenen van een zorgmachtiging (Wvggz). De betrokkene geeft aan dat zij niet wenst te worden bijgestaan door de toegevoegde advocaat. De conclusie maakt duidelijk dat afstand kan worden gedaan van rechten die voorvloeien uit het EHRM. Dat dient wel ondubbelzinnig en uit vrije wil te gebeuren en met minimumgaranties te zijn omgeven die in verhouding staan tot het recht dat wordt prijsgegeven. De HR herhaalt eerdere rechtspraak waaruit volgt dat in zaken die zien op gedwongen zorgverlening – mede gezien de kwetsbare positie van de betrokkene – de rechter gehouden is te onderzoeken of de betrokkene een andere advocaat wenst en dat uit de beschikking moet blijken dat dit onderzoek is verricht.

ECLI:NL:HR:2022:1214

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 29 28
+31 6 1304 8574