hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 20

Toepassing overdrachtsregeling Conservatrix definitief
17 May 2019
17 mei 2019

Civiel

Toepassing overdrachtsregeling Conservatrix definitief
DNB heeft verzocht een overdrachtsregeling (art. 3:159u (oud) Wft) uit te spreken ter zake van de aandelen in levensverzekeraar Conservatrix. De rechtbank heeft dit verzoek toegewezen. De aandelen in Conservatrix zijn onbezwaard overgegaan op Trier. Voormalig aandeelhouder Conservatrix Groep klaagt in cassatie dat de rechtbank het verzoek van DNB ten onrechte marginaal heeft getoetst. De HR verwerpt het beroep. Blijkens de parlementaire geschiedenis beoogde de wetgever een terughoudende rechterlijke beoordeling. De rechtbank heeft de argumenten van Conservatrix Groep inhoudelijk onderzocht en is daarbij niet terughoudender geweest dan de wettelijke regeling voorschrijft.

ECLI:NL:HR:2019:746

 

Civiel

Beroep op ontbreken rechtsmacht vereist expliciete onderbouwing
Een vreemde staat of internationale organisatie kan zich voor de Nederlandse rechter beroepen op het ontbreken van rechtsmacht. Daartoe kan een beroep op immuniteit van jurisdictie worden gedaan (art. 1 Rv jo. art. 13a Wet AB), maar ook een beroep op (de voorlopers van) de Verordening Brussel I-bis of de commune bevoegdheidsregels. Voor de wederpartij en de rechter dient voldoende kenbaar te zijn waarop het beroep op het ontbreken van rechtsmacht berust. De HR oordeelt dat deze eis impliceert dat in een beroep op immuniteit van jurisdictie op zichzelf niet tevens een beroep op het ontbreken van de bevoegdheid besloten ligt. Een partij moet al haar rechtsmachtverweren in haar eerste processtuk of mondelinge uitlating aanvoeren.

ECLI:NL:HR:2019:732

Civiel

Betekenis overwegingen van de bestuursrechter in civiele zaken
De HR herhaalt dat de burgerlijke rechter gebonden is aan het oordeel van de bestuursrechter over de rechtmatigheid van een besluit. De burgerlijke rechter is echter niet gebonden aan de inhoudelijke overwegingen die ten grondslag liggen aan dat oordeel (ECLI:NL:HR:2015:661 en ECLI:NL:HR:2015:1128).

ECLI:NL:HR:2019:738

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758

Key Contact

Amsterdam
In memoriam
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323