hoge raad

HR beantwoordt prejudiciële vragen teruggaaf dividendbelasting

News Update Hoge Raad | Week 04
24 January 2020
24 januari 2020 

Fiscaal

HR beantwoordt prejudiciële vragen omtrent teruggaaf dividendbelasting
Een Duitse publiekrechtelijke instelling ontvangt via een Duits beleggingsfonds Nederlandse portfolio dividenden waarop Nederlandse dividendbelasting is ingehouden. De Duitse instelling vraagt deze dividendbelasting terug met een beroep op het vrije kapitaalverkeer. Aangezien onduidelijkheid bestaat over de kwalificatie van het tussenliggende beleggingsfonds en de impact hiervan op het teruggaafverzoek stelt het hof een aantal (fiscaal technische) vragen aan de HR. De HR geeft duidelijke richtlijnen voor de kwalificatie van het (tussenliggende) beleggingsfonds voor Nederlandse fiscale doeleinden en oordeelt bovendien dat een verzoek om teruggaaf van dividendbelasting moet worden afgewezen indien het uitsluitend door of namens een fiscaal transparant fonds is gedaan.

ECLI:NL:HR:2020:115


Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058