hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 09

Door de inspecteur verleend uitstel na indienen aangifte verlengt navorderingstermijn
28 February 2020
28 februari 2020

Fiscaal

Door de inspecteur verleend uitstel na indienen aangifte verlengt navorderingstermijn

Een inspecteur is bevoegd om tot vijf jaar na het tijdstip waarop een belastingschuld is ontstaan een navorderingsaanslag op te leggen. Indien voor het doen van een aangifte uitstel is verleend, wordt de navorderingstermijn met de duur van dit uitstel verlengd. In geschil is of dit ook het geval is indien het uitstel door de belastingplichtige wordt gevraagd nadat de aangifte al is ingediend. De HR oordeelt dat een inspecteur niet behoeft te onderzoeken of een belastingplichtige daadwerkelijk belang heeft bij een verzoek om uitstel te krijgen voor het doen van een aangifte en dus ook niet hoeft na te gaan of deze aangifte al is ingediend. De navorderingstermijn wordt daarom ook verlengd indien door een inspecteur uitstel is verleend nadat de desbetreffende aangifte al is ingediend.


ECLI:NL:HR:2020:254 
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323