hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 15

Gedogen door overheid ontneemt strafbaarheid niet
10 April 2020
10 april 2020

Straf

Gedogen door overheid ontneemt strafbaarheid niet
Verdachte wordt vervolgd voor het witwassen van winsten uit drugstransporten die in het kader van een bijzondere opsporingsmethode zijn gedoogd door opsporingsinstanties. Het hof oordeelt dat de winsten als gevolg van dat gedogen niet uit misdrijf afkomstig zijn. Dat oordeel is volgens de HR onjuist. Gedogen kan wel meebrengen dat de beginselen van een goede procesorde in de weg staan aan vervolging, bijvoorbeeld als bij de verdachte het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat niet zal worden vervolgd.

ECLI:NL:HR:2020:619

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 12
+31 6 4239 2742