hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 40

Kabelgelden en de (on)mogelijkheid van overdracht bij voorbaat van filmauteursrechten
2 October 2020
2 oktober 2020

Civiel

Kabelgelden en de (on)mogelijkheid van overdracht bij voorbaat van filmauteursrechten
Op grond van art. 45d (oud) Aw worden filmauteurs geacht aan de producent het recht overgedragen te hebben om het filmwerk openbaar te maken, tenzij zij schriftelijk anders overeenkomen. Deze bepaling wil verzekeren dat de producent, die het risico van de productie draagt, de productie kan exploiteren. Lira, de collectieve beheersorganisatie voor tekstauteurs, komt met auteurs overeen dat deze hun onder 45d (oud) Aw vallende auteursrechten bij voorbaat aan Lira overdragen, om te voorkomen dat die auteursrechten aan de filmproducent worden overgedragen. De HR oordeelt dat zo'n overdracht bij voorbaat aan een derde geen rechtsgevolg heeft, indien de auteur niet schriftelijk met de producent een afwijking van art. 45d (oud) Aw is overeengekomen. Een andere opvatting zou ertoe leiden dat de auteur zonder toestemming van de producent zou kunnen verhinderen dat de exploitatierechten ter zake van zijn bijdrage aan het filmwerk bij de producent komen te berusten, en dat de auteur aldus het doel van art. 45d (oud) Aw zou kunnen frustreren.

ECLI:NL:HR:2020:1548

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by: