Hoge Raad

'Downloaden uit illegale bron'

News Update Hoge Raad week 03 2017
20 January 2017

Civiel

Downloaden uit illegale bron
In navolging van eerdere prejudiciële antwoorden van het Hof van Justitie EU oordeelt de HR dat kopiëren/downloaden uit illegale bron niet valt onder de in art. 16c Aw neergelegde beperking van het auteursrecht en daarom geen toelaatbare privékopie is. Daarom mag bij de bepaling van de hoogte van thuiskopievergoeding géén rekening worden gehouden met de schade die het gevolg is van kopiëren/downloaden uit illegale bron.

ECLI:NL:HR:2017:59

Civiel

Immuniteit Europese Octrooi Organisatie (“EOO”)
De HR heeft het arrest van het Hof Den Haag vernietigd waarin de volkenrechtelijke immuniteit van jurisdictie van de EOO opzij was gezet om aan vakbonden eigen toegang tot een rechter te geven ter bescherming van hun collectieve rechten (art. 6 en 11 EVRM). Volgens de HR biedt de rechtsingang bij het ILOAT-tribunaal voor individuele EOO-werknemers en –personeelsvertegenwoordigers een weliswaar minder, maar voldoende alternatief.

ECLI:NL:HR:2017:57

Civiel

Civiele rechter onbevoegd te oordelen over alcoholslotprogramma
Het CBR heeft de rijbewijzen van twee automobilisten ongeldig verklaard en bepaald dat zij enkel een nieuw rijbewijs kunnen krijgen indien zij deelnemen aan het alcoholslotprogramma. De automobilisten vorderen in kort geding teruggave van het rijbewijs zonder dat zij gehouden zijn een alcoholslot te gebruiken. Zij voeren daartoe aan dat de strafkamer van de HR en de Raad van State zich inmiddels zeer kritisch over het alcoholslotprogramma hebben uitgelaten. De civiele kamer van de HR gaat hieraan voorbij en oordeelt dat de betreffende beslissingen van het CBR kwalificeren als besluiten waartegen bezwaar en beroep openstonden (van welke mogelijkheid zij geen gebruik hadden gemaakt). Omdat de bestuursrechter bevoegd is te beslissen op een dergelijk beroep zijn de automobilisten niet-ontvankelijk in hun vordering bij de burgerlijke rechter.

ECLI:NL:HR:2017:58

 

Meld je aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058