hoge raad

De toezichthoudersaansprakelijkheid van DNB

09 March 2018

Civiel

De toezichthoudersaansprakelijkheid van DNB

Ingevolge art. 1:25d lid 1 Wft is DNB niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een handelen of nalaten in de uitoefening van haar wettelijke taken, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Het onbevoegd doorhalen van een inschrijving in het register pensioenfondsen door DNB is – zonder bijkomende omstandigheden – onvoldoende om te spreken van opzet of grove schuld in de zin van art. 1:25d Wft.
ECLI:NL:HR:2018:309

 

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058