hoge raad

'Aansprakelijkheid voor omzetbelastingschuld van fiscale eenheid niet in strijd met het recht van de Europese Unie'

News Update Hoge Raad week 11 2017
17 三月 2017

Fiscaal

Aansprakelijkheid voor omzetbelastingschuld van fiscale eenheid niet in strijd met het recht van de Europese Unie
Belanghebbende wordt op basis van artikel 43, lid 1 Invorderingswet 1990 aansprakelijk gesteld voor omzetbelasting die materieel is ontstaan uit de bedrijfsvoering van failliete vennootschappen in de fiscale eenheid omzetbelasting (“FE OB”) waartoe belanghebbende behoorde. Belanghebbende betoogt dat deze aansprakelijkstelling in strijd is met het Unierecht. De Hoge Raad overweegt dat nu bij voor bezwaar vatbare beschikking wordt vastgesteld dat een FE OB bestaat en welke personen en lichamen daarvan deel uitmaken, en nu de rechtsgevolgen van het bestaan van een FE OB met voldoende nauwkeurigheid wettelijk zijn geregeld, niet voor redelijke twijfel vatbaar is dat de wettelijke regeling van hoofdelijke aansprakelijkstelling geen inbreuk maakt op de tot het Unierecht behorende beginselen van rechtszekerheid en evenredigheid. Dat de FE OB ten tijde van de beschikking inmiddels was beëindigd is niet relevant; van belang is slechts of de FE OB bestaat op het tijdstip waarop de belasting verschuldigd is geworden.

ECLI:NL:HR:2017:438

 

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058