hoge raad

Termijn cassatieberoep overdrachtsregeling (art. 3:159ij Wft)

6 April 2018

Civiel

Termijn cassatieberoep overdrachtsregeling (art. 3:159ij Wft)
De HR geeft duidelijkheid over de termijn van het instellen van cassatieberoep tegen het uitspreken van een overdrachtsregeling op de voet van art. 3:159ij Wft. Volgens de HR geldt een cassatietermijn van veertien dagen. Nu hierover onzekerheid heeft kunnen bestaan, wordt het buiten die termijn ingestelde cassatieberoep in deze zaak desondanks ontvankelijk verklaard. 

ECLI:NL:HR:2018:538

Civiel

Arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij mesothelioom
Ook bij schade die het gevolg is van mesothelioom moet de werknemer op grond van art. 7:658 lid 2 BW stellen en bewijzen dat hij de schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Het door de werknemer te bewijzen oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en die schade moet in beginsel worden aangenomen indien de werkgever heeft nagelaten maatregelen te treffen om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt, de werknemer zijn werkzaamheden heeft moeten verrichten onder omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor zijn gezondheid en hij lijdt aan gezondheidsklachten die daardoor kunnen zijn veroorzaakt. Dat mesothelioom in alle gevallen wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest brengt evenwel niet mee dat oorzakelijk verband tussen blootstelling aan asbest tijdens de werkzaamheden bij de werkgever en die schade in beginsel moet worden aangenomen. Het verband tussen die blootstelling en de gezondheidsschade kan te onzeker of te onbepaald zijn wanneer de werknemer ook buiten deze werkzaamheden aan asbest blootgesteld is geweest. 

ECLI:NL:HR:2018:536

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323