hoge raad

'Regres verzekeraar bij rechtstreekse betaling aan benadeelde'

News Update Hoge Raad week 15 2017
14 April 2017

CIVIEL

Regres verzekeraar bij rechtstreekse betaling aan benadeelde
Een WAM-verzekeraar die op grond van diens rechtstreekse actie aan de benadeelde heeft betaald, wordt niet reeds daardoor gesubrogeerd in diens aanspraak jegens een eventuele andere voor het ongeval mede– aansprakelijke partij. Het verzekeraarsregres hangt af van de subrogatie van de verzekeraar in de aanspraak van de verzekeringnemer op die derde partij.

ECLI:NL:HR:2017:694

CIVIEL

Indirecte octrooi-inbreuk, beroep op prioriteit en afstemmingsregel
De HR oordeelt dat een farmaceutische onderneming die producten levert waarvan zij moet weten dat deze aan het einde van de verticale keten van verhandeling ook zullen worden uitgeleverd voor een geoctrooieerde medische indicatie, (in beginsel) indirecte octrooi-inbreuk maakt. Verder bevestigt de HR de maatstaf voor de beoordeling van een beroep op een prioriteitsdocument. Ook oordeelt de HR dat de afstemmingsregel niet geldt voor de cassatierechter maar alleen voor de feitenrechter.

ECLI:NL:HR:2017:692

CIVIEL

Belemmeringsverbod art. 9a Waadi niet beperkt tot sluiten arbeidsovereenkomst met inlener
Eiser was door zijn werkgever gedetacheerd bij een inlener. Nadat hij zijn arbeidsovereenkomst had opgezegd, zette eiser zijn werkzaamheden voor die inlener als zzp’er voort. De ex-werkgever stelt dat eiser hiermee zijn relatiebeding schendt. Het hof verwerpt eisers beroep op art. 9a Waadi omdat dit belemmeringsverbod enkel zou zien op het sluiten van een arbeidsovereenkomst met de inlener. De HR vernietigt ’s hofs arrest omdat dit verbod moet worden uitgelegd in overeenstemming met art. 6 lid 2 Uitzendrechtlijn. Ook belemmeringen voor de totstandkoming van een arbeidsverhouding – een ruimer, Europees begrip –  zijn verboden.

ECLI:NL:HR:2017:689

Fiscaal

Geen omkering bewijslast zonder aanmaning tot doen van aangifte
De Inspecteur legt een ambtshalve aanslag IB/PVV 2011 op omdat belanghebbende niet de vereiste aangifte voor dat jaar heeft gedaan. Het is echter aannemelijk dat belanghebbende geen aanmaning had ontvangen voor het alsnog doen van deze aangifte. In tegenstelling tot het Hof, oordeelt de HR dat – bij gebreke van deze aanmaning – de sanctie van de omkering en verzwaring van de bewijslast niet van toepassing is.

ECLI:NL:HR:2017:675

 

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058