hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 23

Voorvoegingshoudsterverlies verrekenbaar met winst fiscale eenheid
11 June 2021
11 juni 2021

Fiscaal

Voorvoegingshoudsterverlies verrekenbaar met winst fiscale eenheid
Belanghebbende heeft in 2010 een houdsterverlies geleden. In 2015 is belanghebbende met een nieuw opgerichte dochtervennootschap een fiscale eenheid aangegaan. Belanghebbende heeft het houdsterverlies uit 2010 verrekend met de winst van de fiscale eenheid over 2016. De Inspecteur heeft verrekening van het houdsterverlies geweigerd, omdat de winst toerekenbaar is aan de dochtervennootschap. In sprongcassatie oordeelt de HR dat op grond van een grammaticale interpretatie van de wet, het verlies uit 2010 mag worden verrekend met de winst uit 2016. Op grond van de wet wordt de winst van de dochtervennootschap namelijk aangemerkt als de winst van belanghebbende. Er is volgens de HR geen reden om op grond van doel of strekking van de wet hiervan af te wijken.

ECLI:NL:HR:2021:884

Straf

Verduistering uit hoofde van beroep?
Verdachte was verantwoordelijk voor gelden die ten behoeve van zijn klanten werden gestort op de derdengeldenrekening van de maatschap. Uit de bewijsvoering blijkt dat deze bedragen niet (geheel) aan de begunstigden zijn doorbetaald. Naar het oordeel van de HR kan hieruit echter niet zonder meer volgen dat verdachte zich de desbetreffende geldbedragen op de derdengeldenrekening wederrechtelijk heeft toegeëigend in zin van artikel 321 Sr.

ECLI:NL:HR:2021:805

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Frank Mattheijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 12
+31 6 4239 2742
Chantal Presilli

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Counsel
+31 20 605 64 56
+31 6 2297 8482