hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 24

Franchisenemers krijgen herkansing in geschil met Albert Heijn
18 June 2021
18 juni 2021

Civiel

Franchisenemers krijgen herkansing in geschil met Albert Heijn
Tussen Albert Heijn en het merendeel van haar franchisenemers is een geschil ontstaan over de financiële afrekeningen over de jaren vanaf 2008. In de franchiseovereenkomst was overeengekomen dat de afrekeningen zouden worden gecontroleerd door de accountants van Albert Heijn en de vereniging van franchisenemers. De HR oordeelt onder meer dat Hof Amsterdam bij de uitleg van voor de berekening van de contractuele vergoedingen belangrijke begrippen in de franchiseovereenkomst een te belangrijke rol heeft toegekend aan de wijze waarop de accountants bij deze controle de franchiseovereenkomst hebben toegepast. De HR verwijst de zaak naar Hof Den Haag.

ECLI:NL:HR:2021:957

Fiscaal

BOR geldt niet voor verhuur van onroerende zaken
Belanghebbende erft certificaten van aandelen in vennootschappen die zich bezighouden met de ontwikkeling en de verhuur van onroerende zaken. Hij wilde daarop de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) toepassen. Dat kan voor zover sprake is van een materiële onderneming. De exploitatie van onroerende zaken geldt slechts als materiële onderneming indien de daarbij horende arbeid meer omvat dan gebruikelijk is bij normaal vermogensbeheer en onmiskenbaar een rendement ten doel heeft dat een bij normaal vermogensbeheer opkomend rendement te boven gaat. Het hof oordeelde dat de beide activiteiten niet tezamen één onderneming vormden. De projectontwikkelingsactiviteiten vormden wel een materiële onderneming maar de verhuuractiviteiten niet. De HR is het daarmee eens maar verwijst de zaak toch. Voor een aantal panden moet alsnog worden uitgezocht aan welke activiteit ze zijn toe te rekenen.

ECLI:NL:HR:2021:952

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Partner
+31 20 605 69 82
+31 6 1393 6351