hoge raad

Pirate Bay-zaak: Handhavingsrichtlijn ook van toepassing in zaken tegen tussenpersonen

29 June 2018

Civiel

Pirate Bay-zaak: Handhavingsrichtlijn ook van toepassing in zaken tegen tussenpersonen
De Handhavingsrichtlijn is van toepassing in een zaak van een belangenbehartiger van IE-rechthebbenden (Brein) tegen internet service providers (Ziggo en XS4ALL), die slechts 'tussenpersonen' zijn als bedoeld in artikel 26d Aw en niet zelf inbreuk op IE-rechten maken. Immers, Brein behartigt de belangen van rechthebbenden en de ingestelde vorderingen, die strekken tot een rechterlijk bevel tegen de tussenpersonen, zijn geregeld in artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn. Bovendien hebben Ziggo c.s. niet enkel verweren gevoerd die zien op hun positie als tussenpersoon.

ECLI:NL:HR:2018:1046

Civiel

Ook financiële verrekening verschillen in kwaliteit bij landinrichting
De HR oordeelt dat volgens het stelsel van de Wet inrichting landelijk gebied alle voor- en nadelen als gevolg van de ruiling via de Lijst der geldelijke regelingen dienen te worden verrekend. Het stelsel voorziet in een algehele financiële afwikkeling van de herverkaveling. Het gaat daarbij niet alleen om verschillen in oppervlakte, maar ook om eventuele verschillen in gebruikswaarde of kwaliteit.

ECLI:NL:HR:2018:1020

Fiscaal

Vordering met aflossingen afhankelijk van dividend kwalificeert als earn-out
Belanghebbende verkoopt certificaten waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. De koopprijs blijft (rentedragend) verschuldigd. Aflossing vindt plaats met en is afhankelijk van toekomstige dividenden. Belanghebbende waardeert haar vorderingen op de kopers in 2012 af. De Inspecteur weigert deze afwaarderingen omdat sprake is van een vrijgestelde aanpassing van de verkoopprijs (earn-out). De HR oordeelt dat in de onverbrekelijke samenhang tussen de verkoop en de vordering besloten ligt dat de vordering onderdeel vormt van de tegenprestatie voor de verkoop van de certificaten. 

ECLI:NL:HR:2018:1019

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

 

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058