hoge raad

'Beroep via de email ontvankelijk indien geen gelegenheid tot herstel is verleend'

News Update Hoge Raad week 32 2017
11 August 2017

FISCAAL

Beroep via de email ontvankelijk indien geen gelegenheid tot herstel is verleend
Belanghebbende heeft per email bezwaar ingesteld bij de gemeente Den Haag. De heffingsambtenaar heeft per brief geantwoord dat bij de gemeente Den Haag geen bezwaar per email kan worden ingediend. De Rechtbank verklaart het beroep van belanghebbende hiertegen niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van een voor beroep vatbaar besluit. Na verzet oordeelt de Hoge Raad echter dat de heffingsambtenaar aan belanghebbende een herstelmogelijkheid had moeten bieden om het bezwaar op de juiste wijze in te dienen. De brief van de heffingsambtenaar moet dus worden opgevat als een schriftelijke weigering om op bezwaar te beslissen, zodat het beroep van belanghebbende alsnog ontvankelijk is.

ECLI:NL:HR:2017:1612

 

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058