hoge raad

'Einde van rechtsmiddeltermijnen'

News Update Hoge Raad week 35 2017
01 September 2017

CIVIEL

Art. 358 lid 2 Rv bepaalt dat hoger beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden “te rekenen van de dag van de uitspraak” (zie ook art. 339 lid 1 Rv, 402 lid 1 Rv en 426 lid 1 Rv). In dit geval had de rechtbank een beschikking gewezen op 29 februari 2016. In cassatie werd betoogd dat het op 31 mei 2016 ingestelde hoger beroep tijdig was. De HR verwerpt dit betoog. De termijn eindigt in beginsel steeds drie maanden na de uitspraak op het einde van de dag met hetzelfde nummer als de dag van de uitspraak, in dit geval dus 29 mei 2016. De enige uitzondering is het geval dat de maand waarin de termijn afloopt niet een dag met hetzelfde nummer kent omdat zij korter is. In dat geval eindigt de termijn op het einde van die kortere maand. Een en ander geldt behoudens de werking van de Algemene termijnenwet.

 

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058