hoge raad

News Update Hoge Raad

Week 37 | Materiële onderneming: alle activiteiten tezamen in aanmerking nemen
17 September 2021
17 september 2021 

Fiscaal

Materiële onderneming: alle activiteiten tezamen in aanmerking nemen
Bij het oordeel of voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit en de terugkeerregeling sprake is van een materiële onderneming, dienen volgens de HR alle activiteiten van de belanghebbende tezamen in aanmerking te worden genomen. Belanghebbende verhuurde garageboxen en bedrijfsruimten. Voorts kocht zij garageboxen, die zij na renovatie voor hogere bedragen verhuurde. De HR oordeelde dat het hof deze laatste werkzaamheden terecht niet afzonderlijk had beoordeeld en met juistheid alle activiteiten van belanghebbende in zijn oordeel had betrokken.

ECLI:NL:HR:2021:1321
ECLI:NL:HR:2021:1333

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058