hoge raad

News Update Hoge Raad

Week 43 | Uitlegmaatstaf wie partij is bij een overeenkomst
29 October 2021
29 oktober 2021 

Civiel

Uitlegmaatstaf wie partij is bij een overeenkomst
Volgens vaste jurisprudentie van de HR is het antwoord op de vraag wie partij is bij een overeenkomst afhankelijk van hetgeen partijen jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden. Tot de omstandigheden die in dit verband in aanmerking moeten worden genomen, behoort tevens de voor de wederpartij kenbare hoedanigheid en de context waarin partijen optraden. In lijn met eerdere jurisprudentie heeft de HR geoordeeld dat ook gedragingen, verklaringen en andere omstandigheden, die hebben plaatsgevonden nadat de overeenkomst is gesloten, van belang kunnen zijn bij de beantwoording van de vraag wie partij is bij een overeenkomst. De HR vernietigt het hofarrest.

ECLI:NL:HR:2021:1615

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323