hoge raad

'Beschermingsomvang octrooien medische behandelmethoden (Swiss-type claims)'

News Update Hoge Raad week 44 2017
03 November 2017

Civiel
Beschermingsomvang octrooien voor medische behandelmethoden (Swiss-type claims)

In dit arrest gaat de HR in op de beschermingsomvang van Swiss-type claims in Europese octrooien: doelgebonden werkwijzeconclusies die het gebruik van een bekende stof voor een nieuwe medische toepassing (ook wel ‘tweede medische indicatie’ genoemd) claimen. De HR oordeelt dat geen onderscheid moet worden gemaakt tussen verschillende soorten tweede medische indicatieoctrooien. De HR beslist dat in alle gevallen van Swiss-type claims voor een (directe) inbreuk noodzakelijk, maar ook voldoende is, dat de gemiddelde vakman zal menen dat het middel (mede) bestemd of geschikt is voor behandelingen waarop het tweede medische indicatieoctrooi ziet, de producent/handelaar voorziet of moet voorzien dat het door hem vervaardigde of aangeboden generieke middel welbewust voor die behandeling zal worden aangewend en dat hij de in redelijkheid van hem te vergen effectieve maatregel ter voorkoming daarvan achterwege laat. De HR oordeelt voorts dat ook een indirecte inbreuk op een Swiss-type claim mogelijk is en verduidelijkt de maatstaf ter zake uit zijn arrest Sara Lee/Intergro (‘Senseo’). 

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

 

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058