hoge raad

Persoonlijke aansprakelijkheid curator voor 'actieve' schending

News Update Hoge Raad | Week 45
09 November 2018

Civiel

Persoonlijke aansprakelijkheid curator voor 'actieve' schending
De curator van een failliete huurder staat toe dat een derde – in strijd met het verbod op onderverhuur in de huurovereenkomst en tegen de wil van de verhuurder in – gebruik maakt van de gehuurde ruimte hetgeen het hof terecht heeft gekwalificeerd als een 'actieve' schending door de curator van een voortdurende verplichting van de failliet tot nalaten zoals bedoeld in Credit Suisse/Jongepier qq (ECLI:NL:HR:2018:424). De curator had op dit punt geen beleidsvrijheid zoals bedoeld in het arrest Prakke/Gips (ECLI:NL:HR:2011:BU4204). Dat brengt mee dat de curator in beginsel op die grond persoonlijk aansprakelijk zal zijn jegens degenen met de belangen van wie hij rekening diende te houden.

ECLI:NL:HR:2018:2067

Fiscaal

Het Hof heeft het Europees verdedigingsbeginsel onterecht toegepast
De inspecteur heeft belanghebbende voorlopige aanslagen inkomstenbelasting (over onder meer 2011) opgelegd over inkomsten uit deelname aan omzetbelastingfraude. De inspecteur heeft belanghebbende niet gehoord voordat de aanslagen zijn opgelegd. Belanghebbende stelt dat de voorlopige aanslagen moeten worden vernietigd wegens schending van het Europees verdedigingsbeginsel. Volgens belanghebbende is dit beginsel van toepassing omdat hij over een kantoorruimte in Duitsland beschikte van waaruit hij zijn activiteiten uitoefende. Anders dan het hof oordeelt de HR dat het enkele feit dat belanghebbende beschikte over een kantoorruimte in een andere lidstaat, waaruit hij gedeeltelijk leiding heeft gegeven aan de activiteiten waarover de aanslagen zijn opgelegd, niet het gevolg heeft dat het verdedigingsbeginsel geldt. Belanghebbende kan geen beroep doen op het verdedigingsbeginsel omdat de inspecteur met de voorlopige aanslagen geen uitvoering geeft aan het EU recht en niet is gesteld dat de toegepaste nationale bepalingen hier een beperking vormen van de gewaarborgde verkeersvrijheden. De HR heeft het cassatieberoep van de staatssecretaris gegrond verklaard.

ECLI:NL:HR:2018:2082

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

 

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058