hoge raad

News Update Hoge Raad

Week 46 | Airbnb mag bemiddelingskosten in rekening brengen
19 November 2021
19 november 2021 

CIVIEL

Airbnb mag bemiddelingskosten in rekening brengen
Volgens de HR handelt Airbnb met het in rekening brengen van dubbel loon voor haar bemiddeling bij kortetermijnverhuur van vakantieaccomodaties niet in strijd met het huurrecht (art 7:417 lid 4 BW) noch met het consumentenrecht (art 6:193 BW), gezien de aard en duur van de overeenkomst en de specificatie van haar servicekosten voor de consument.

ECLI:NL:HR:2021:1725

CIVIEL

Kadaster is rechthebbende van het saldo op de kwaliteitsrekening van een notaris
Uit art. 25 Wna volgt dat het vorderingsrecht op het saldo van een notariële kwaliteitsrekening toebehoort aan de gezamenlijke rechthebbenden. Niet alleen de cliënten van de notaris, maar ook derden kunnen rechthebbende zijn. Partijen die zijn betrokken bij transacties zoals de overdracht van registergoederen kunnen aan het Kadaster verschuldigde kosten voldoen op een kwaliteitsrekening van een notaris. Het Kadaster is in dat geval rechthebbende op een aandeel in het saldo op die rekening.

ECLI:NL:HR:2021:1720

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by: