hoge raad

Nederlandse sociale-verhuurwetgeving niet in strijd met 1 EP

09 February 2018

Civiel

 Geen behoud van verworven cao-rechten bij verkoop schoonmaakcontract door curator

De curator van het failliete schoonmaakbedrijf Albatros verkoopt onder meer een schoonmaakcontract met Crowne Plaza aan schoonmaakbedrijf CSU. In het kader daarvan zijn enkele werknemers met terugwerkende kracht tot de datum van het faillissement in dienst getreden bij CSU. Zij hebben hun werkzaamheden bij Crowne Plaza ongewijzigd voortgezet. Op grond van art. 38 Schoonmaak-cao behouden werknemers na de heraanbesteding van een schoonmaakcontract hun opgebouwde rechten en toeslagen. De HR beslist dat slechts sprake is van heraanbesteding in de zin van art. 38 van de cao indien die heraanbesteding plaatsvindt door dezelfde opdrachtgever als degene die het project eerder aanbesteedde. Daarvan is in dit geval geen sprake omdat de biedingsprocedure heeft plaatsgevonden op initiatief van de curator. Dit wordt niet anders doordat Crowne Plaza met de contractsovername heeft ingestemd.

ECLI:NL:HR:2018:180 

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058