hoge raad

Verplicht gestelde deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en de premieverdeling

02 March 2018

Civiel

Verplicht gestelde deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en de premieverdeling

De zaak betreft een geschil tussen een bedrijfstakpensioenfonds en een werkgeversvereniging over de bevoegdheid van het bedrijfstakpensioenfonds om bindend te besluiten over de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgevers en werknemers. De HR oordeelt dat uit het wettelijk stelsel volgt dat de onderhandelings- en contracteerruimte op dit gebied tussen afzonderlijke werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties) aanzienlijk is beperkt, nu hier sprake is van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven. Aangezien in dit geval het bedrijfstakpensioenfonds aan het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement de bevoegdheid kan ontlenen om de verdeling van de pensioenpremie tussen werknemers en werkgevers vast te stellen, bestaat voor afzonderlijke werknemers(organisaties) en werkgevers(organisaties) geen ruimte om zelfstandig tot een andere verdeling te komen. Uit het stelsel van de wet volgt voorts, aldus de HR, dat een door zo'n fonds vastgestelde premieverdeling ook bij een evenwichtige belangenafweging voor de ene groep werkgevers nadeliger kan zijn dan voor een andere groep werkgevers.

ECLI:NL:HR:2018:300

 

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058